1. ماژولهای مورد نياز
آيا ماژولهای زير در PHP شما نصب هستند؟
soap : نصب است
openssl : نصب است
PHP Version : 5.2.17

نسخه PHP شما قدیمی است ، لطفا از پشتیبانی هاست خود بخواهید تا نسخه PHP سرور شما را حداقل به 5.4 ارتقا دهد
2. تست IP
بررسی آدرس IP
curl : 46.4.41.195
fsockopen : 46.4.41.195
file_get_contents : 46.4.41.195
3. تست انجام تراکنش
مرچنت کد دریافتی از زرین پال:مبلغ تراکنش (به تومان):